۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۲

از مجموعه زن ومرد عشایری دوش به دوش

حسین اسماعیلی [ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ ]

زن و مرد به حرمت عکاس ایستاده اند چشمهای مرد سوی دوربین است اما به آن نگاه نمیکند نگاهها از دوربین میگذرد و افقهای ناپیدای درون و برون زندگی پرمشغله شان را درمی نوردد ، اسب نجیب از بیم ابژه شدن و تبدیل شدن به تصویری مرده حتی این نگاه اندک را هم از بیننده دریغ میکند.
زن و مرد و اسبشان غرابت، نجابت، اصالت و رنج کشیدگی و استقامت سالیان دراز را در یک نگاه کم رمق اما عمیق و نافذ به بیننده کم حوصله متذکر میشوند و راه خود را گرفته و میروند و میگویند: "هیچ کس هیچ کس را نشناخت"


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
833799