کوچ مرد٬کوچی دیگر وجود ندارد٬از کوچ فقط خاطره ها باقی مانده.این روزها کوچی نمادین برای تفریح تهرانی هانشانه ای است که عشایر از ذخیره به تفریح تبدیل شود.
حسین اسماعیلی [ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ ]

ایل قانون دارد؛ کوچ برنامه دارد؛ مبدا دارد، مقصد دارد، کوچرو اتراق دارد، ییلاق دارد، قشلاق دارد؛ ایلاتی کوچک دارد، بزرگ دارد، حرمتها رعایت میشود و حریم ها شکسته نمیشود...
حتی، حتی سگهای ایل با سگهای ولگردی که شب و روز اغلب خوابند یا در کنج دیوارها کز میکنند و با دیدن کسی یا چیزی پا به فرار میگذارند از زمین تا آسمان فرق دارند؛ سگهای ایل چشم و گوششان تیزتر است، پاهایشان چالاکتر است، اغلب شبها بیدار و مراقب اند، آشنا و غریبه را از هم تمیز میدهند، برای آشنا دم می جنبانند اما غریبه را به راحتی به قلمرو خود راه نمیدهند؛ نیاز باشد چون گرگی گرسنه پوستش میدرند؛ آری سگهای ایل گرگ اند؛ باید آوازشان را در شب شنید.


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
788611