زندگی عشیره ای  همراه با آزادی پرازرنج وسختی است.گشت ارشادوبگیرو ببند نیروی انتظامی همانند کلان شهرها برای منع رنگی پوشیدن وتعلیم فرزند به شادمانی را هم ندارند (گوش شیطون کر) 
مرتضی غفاری [ ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ ]

مدتهاست به جای شادمانی چیزهای دیگری در جشن های مردم می بینم؛
فریاد زدن های عصبی، رفتارهای دیوانه وار برای خودنمایی، به زور مشروبات الکلی خندیدن، تشنه بودن، کم حوصله بودن، آماده بودن برای مشارکت در جنجال، هیاهو .... نکند قیمی شده باشم؟ دیگر مد نیستم؟ ها....؟... شاید هم برای همین بوده که درچهار سال اخیر شاهد چهار مراسم جشن نبوده ام...


مرتضی غفاری [ ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ ]

زندگی عشیره ای همراه با آزادی ست و پرازرنج وسختی نیز هست اما نه به مفهومی که ما امروزه به کار می بریم:
آزادی که در زندگی عشیره ای وجود دارد بیشترش ناشی از آزاد بودن فکر از سوداگری و میل به رهایی ست! آزاد بودن در زندگی مبتنی بر کوچ به معنای طبیعی بودن است و نه به معنای فلسفی و امروزی آزادی... رنج و سختی این مردم نیز از جنس دیگری ست؛....
اما از آن حرفها که بگذریم، توجه کرده ای که زنان منطقه ی خودمان چقدر اقسانه وار و با شکوه لباس می پوشند؟
حیف که دوره ی باشکوه بودن گذشته و حالا هر که فقیرانه تر بپوشد زیباتر به نظر می آید... (نظر شخصی)


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
748682